Rytmy Ciała

Miasteczko warsztatowe, w którym odbywać się będą aktywności związanych z warsztatami zdrowego ciała i równowagi psychofizycznej. Rytm ciała, podobnie jak rytm bębnów wyprowadzony wprost z bicia serca staje się osią ludzkiego życia. Szukanie tego rytmu, tłumionego przez współczesne bolączki (koncentracja na pracy, stres, szum informacyjny, szybkość życia, zanieczyszczenie środowiska, odejście od natury…) jest podstawowym celem prowadzonej aktywności w miasteczku Rytmów Ciała. Stara mądrość naszych dziadków: „w zdrowym ciele zdrowy duch” będzie punktem wyjścia do działań opartych na współczesnej wiedzy o człowieku.

Przewiń do góry